МТСП предлага променя в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, с която да се увеличи корекционният коефициент от Наредбата за отпускане на помощта. С него се намалява доходът от пенсии при определяне правото на достъп до помощта. Целта е да се защитят интересите на пенсионерите от рисковите групи.

С промените ще се отчетат новият размер на социалната пенсия за старост и решението на Националния осигурителен институт за осъвременяване на пенсиите от 1 юли тази година (швейцарското правило).

Въпреки че границата за достъп до енергийни помощи остава непроменена между 108,60 лв. и 202,20 лв., правата на пенсионерите ще бъдат гарантирани. С прилагането на корекционния коефицент пенсионерите, които през миналия отоплителен сезон са получавали енергийна помощ, ще получават енергийно подпомагане и през следващия отоплителен сезон, въпреки увеличения размер на пенсиите им.

През миналия отоплителен сезон 2014-2015 близо 255 хиляди лица и семейства са получили енергийна помощ. Тя бе в размер на 72,20 лв. и се изплати за месеците ноември-март.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории