По одобрено проектно предложение на Община Пловдив за „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Центъра за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив“ от УС на проект „Красива България“ ще бъде изграден асансьор. Изпълнението на проекта ще направи достъпни помещенията на втория и третия етаж на ЦОП за хора със затруднения в придвижването. Това е поредна стъпка при дейностите на Община Пловдив и КСУДС в посока на социалното включване на хора с увреждания.

Новото съоръжение ще улесни достъпа на хора, за които преодоляването на стълбите е трудно или невъзможно, до залата за провеждане на редица мероприятия и разнообразни публични събития в Центъра.

Комплексът осигурява и база за учебната практика на студентите от две специалности на Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“ – „Социални дейности“ и „Социална педагогика“. Преодоляването на трудностите при достъпа до залите ще позволи и на студенти с физически увреждания да се включват в занятията.

На горните етажите са разположени и работни помещения за служителите в ЦОП, респективно наличието на асансьор ще повиши възможностите за наемане на работа на хора с увреждания.

Всичко това се реализира и благодарение на група социално отговорни архитекти, обединени от арх. Даниела Пухалева, които са подготвили безвъзмездно инвестиционния проект.

Стойността на проекта е 100 572 лв., от които 80 463 лв. е финансирането от проект „Красива България“.