От 13 април стартира нова услуга в БалчикПо европейски проект за подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност в Балчик ще се предоставят здравни грижи в домашна среда. Услугата стартира от 13 април. По проекта се предвижда за 35 нуждаещи се да се грижат 18 болногледачи, които в момента се обучават.

Проектът е на стойност 266 хиляди лева и се финансира по Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подробности може да научите от разговора с Албена Иванова по БНР.

Източник: БНР, 20.03.2020 г.