От тази година U-Report на УНИЦЕФ стартира и за българските младежиГлобална платформа на УНИЦЕФ и множество партньорски организации U-Report стартира през 2011 г., а в България – през 2020. Платформата осигурява възможност децата и младите хора на възраст от 14 до 29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси. Чрез U-Report децата и младежите се включват в регулярни допитвания, получават полезна информация и се препращат към различни услуги, подходящи за тях. Всяко допитване, публичните прояви на U-Report, както и съдържанието на всички информационни материали се обсъждат в рамките на широк кръг организации, експерти и деца и млади хора, за да бъдат възможно най-полезни.

В интервю за Радио София Ивайло Спасов, експерт Комуникация за социално развитие на УНИЦЕФ България, дава и конкретен пример за ползата от инструмента в настоящата кризисна ситуация, свързана с разпространението на Covid-19. U-Report осигурява пространство за предоставяне на навременна, достоверна и в някои случаи животоспасяваща информация на младежите за това как да се предпазват от вируса и с какво могат да помогнат на околните.

Глобална младежка платформа вече е налична в близо 70 държави. Към момента в нея членуват над 10 милиона младежи от цял свят и участието в нея е безплатно, анонимно и доброволно.

Освен анкети, до потребителите на U-Report има възможност да бъдат изпращани полезни материали, статии и разяснения по темите, които ги вълнуват (една такава е крайни срокове за завършване на средно образование, дати за изпити, кандидатстване в университети), както и полезни връзки към национални и местни услуги, които могат да са им от помощ (например към кого да се обърнат, ако са тормозени онлайн или имат нужда психологическа подкрепа).

Други теми, които са популярни сред младите хора и ще бъдат засягани и в България, са качеството на образование, достъпът до здравеопазването, пазарът на труда за млади хора, психичното здраве на тийнейджърите, доброволчеството, опазването на околната среда и други въпроси, от които самите младежи се вълнуват.

„Младите хора са най-добрите експерти за техния живот. Резултатите от анкетите са анализират, а след това графики от тях се публикуват на сайта. Ще открояваме тенденции. В случай на необходимост от подкрепа, ще свързваме младите хора с държавни и местни институции, които могат да помогнат според съответния казус.“, уточни Ивайло Спасов.

Движещ принцип на U-Report е да не се прави нищо за младите хора без младите хора, а мотото е „Моят глас е важен“.

Целта на платформата е да обедини повече млади хора на възраст между 14 и 29 години от цяла България, за да може чрез редовни допитвания до тях под формата на анкети да бъде чут гласът им и мнението им да бъде взето предвид, когато се правят младежки политики, младежки кампании или изобщо инициативи от правителствени, неправителствени или бизнес организации, които засягат пряко младите хора.

Повече по темата може да чуете в разговора на Гергана Пейкова с Ивайло Спасов ТУК.

Източник: БНР, 07.05.2020 г.