Стартира шестото издание на VIVACOM Регионален грант. Въпреки здравната криза и икономическата рецесия, програмата и тази година ще подкрепи финансово и логистично обществено значими каузи на граждански организации с мисъл и грижа за местните общности в малките и големи населени места.

На специално онлайн събитие БЦНП представи стъпките, които гражданските организации трябва да предприемат, за да изпълняват по-спокойно и ефективно проектите си в условията на засилени противоепидемични мерки. ПР експерти запознаха участниците с най-важните правила в комуникациите на НПО.

Фондът в шестото издание е 60 000 лв.  Всеки проект може да получи финансиране до 5 000 лева, а продължителността на проекта следва да бъде до 1 година. Програмата дава възможност на участниците да кандидатстват с проекти в разнообразни сфери, които биха подобрили живота на местната общност като образование, култура, екология, спорт, историческо наследство и други.

Няма ограничения нито за броя проекти, които една организация може да подаде, нито за това дали е получила финансова подкрепа от Програмата през предходна година. Важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за местната общност.

Проектните предложения се изпращат до 12 януари 2021 г. чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване . Подкрепените идеи ще бъдат обявени в началото на март 2021 г.

Журито,  което ще оценява проектите, е в състав: Веселка Вуткова, директор „Корпоративни комуникации” във VIVACOM,  Ива Дойчинова, активист и журналист за граждански каузи, Иван Кънчев, съосновател на Сдружение „Българска история“, Райко Байчев, журналист от онлайн медията Actualno.com, Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.

Проектите трябва да отговарят на  3 ключови критерия:

1) Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за местната общност;

2) Въвличане на местната общност;

3) Новаторство.

Повече информация и условията за кандидатстване в Регионалния грант ще намерите на сайта  https://vivacomfund.bg/regionalgrant/

Източник: Виваком