Над 900 потребители на Домашния патронаж в Бургас споделиха 45-годишния рожден ден на социалната услуга. По този повод всички получиха от екипа на услугата специално приготвено празнично меню и персонален подарък.

Домашният социален патронаж е открит на 1 септември 1975 г. като общинска дейност с капацитет 30 места и персонал от 6 служители. Разносът на храна се е осъществявал с автомобил, предоставен от Община Бургас. Само 2 години по-късно капацитетът на ДСП е 190 места, а потребителите са били разпределени в 2 района, обслужвани с 2 собствени превозни средства. През 1982 г. са обслужвани вече 260 потребители, а сформираните райони са получавали храната от 3 собствени лекотоварни автомобили.

В периода 1993-1995 год. капацитетът на Патронажа нараства на 400 потребители в 4 района, обезпечени с 3 нови автомобила. При капацитет 500 места топла храна получават през 2006 г. потребителите на кв. Долно Езерово, с. Рудник, м. с. Черно море, кв. Сарафово, а през 2007 г. се присъединяват и нуждаещите се от кв. Лозово. През 2008 г. вече са включени и жителите на кв. Горно Езерово, с. Маринка и с. Твърдица.

През годините Домашният социален патронаж разширява своята дейност до настоящата 2020 г., когато вече обслужва над 900 възрастни хора и лица с увреждания в 18 населени места – Бургас, Българово, кв. Крайморие, Горно Езерово, Долно Езерово, Лозово, Рудник, Черно море, Банево, Ветрен, Сарафово, с. Миролюбово, Маринка, Твърдица, Братово, Равнец, Извор и Брястовец. Автопаркът на ДСП също е напълно обновен и в настоящия момент разполага с 11 автомобила, с които се разнася топла храна до домовете на потребителите.

И това не е всичко, дейността на Домашен социален патронаж се разширява и вече освен увеличен капацитет, включва и разкриване на нови комплексни услуги – консултации с психолог, грижа от медицински сестри, рехабилитатори и домашни санитари. Бургаският домашен социален патронаж е и единственият в страната, който предлага и домашни посещение от лекари специалисти, мобилни лаборантски услуги и обща поддръжка по домовете.

Източник: Община Бургас, 01.09.2020 г.