Всеки 7-ми българин се е възползвал от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Всеки 7-ми българин се е възползвал от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) по реализираните над 4 000 проекта. Това каза заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Заедно със заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Янкова и еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и приобщаване Ласло Андор, тя откри Годишното информационно събитие на оперативната програма за 2014 г., което се проведе на 13 май. Тази година кампанията е под мотото „Европа ми даде шанс“.

През 2013 г. 62 000 заети лица са включени в обучения за професионална квалификация и ключови компетенции, съобщи заместник-министър Янкова. Средствата, използвани по програмата, позволиха през изминалата година 5 478 лица да бъдат включени в заетост след обучение, 52 883 лица да получат посреднически услуги за намиране на работа, а 17 252 души да започнат работа в резултат на тези услуги. Данните сочат, че 3 666 деца със специални образователни нужди са успешно интегрирани в общото образование, а близо 11 441- реинтегрирани след отпадане в образователната система.

България отбелязва значителен напредък в усвояването и използването на средствата от Европейския социален фонд, отбеляза еврокомисар Ласло Андор. Той подчерта, че младежката заетост ще бъде сред основните приоритети на новата оперативна програма за периода 2014 – 2020 г. и насърчи трудовата мобилност на българските граждани.

На форума днес присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории