Отчетоха изпълнението по Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол

Изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол 2011-2015 г. обсъдиха на заседание членовете на Звеното за мониторинг към Постоянната комисия по социална политика. Заседанието в ОА се проведе на 17 юли и бе ръководено от заместник областният управител Иван Иванов.
Милена Янъкова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол, представи доклад за изпълнението на Стратегията за социални услуги през изминалата 2013 г. Тя обобщи, че в област Ямбол има изградена добра мрежа от социални услуги, разпределени сравнително равномерно. Петте общини работят активно за тяхното разширяване и разнообразяване, а основен източник на финансиране остава републиканския бюджет, който подсигурява основно текущата издръжка на социалните заведения.
Мониторинговият доклад сочи добри темпове на деинституционализация. Това означава, че грижата за възрастни хора, деца с увреждания и др. рискови групи става предимно чрез услуги в общността, които не водят до изолация и социално изключване на потребителите. Значителни резултати са постигнати по отношение на приемната грижа – през 2013 г. приемните семейства в областта са 26, в сравнение с 19 през 2012 г. Като добра практика бе посочено развитието на доброволчеството, както и сътрудничеството с неправителствени организации като БЧК и „КАРИТАС”.
Отправените препоръки са за разкриване на междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от една община, осигуряване на възможности за обмяна на опит и обучение на екипите, ангажирани директно с предоставянето на социални услуги, разкриване на социална услуга за бездомните лица на територията на областта и др. В тази връзка заместник областният управител Иван Иванов подчерта, че се изисква и още много работа по отношение на децата с увреждания и техните специфични образователни потребности.
Наред с мониторинговият доклад за 2013 г., на заседанието бе представен, обсъден и одобрен междинен преглед за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги от нейното приемане през 2011 г. до сега. Цялостният извод е, че визията и целите на Стратегията продължават да са актуални, а заложените приоритети съответстват на проблемите и нуждите на целевите групи.

 

Източник: Време

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории