Нова галерия отвори врати на булевард „Г.С. Раковски” № 63. Галерията е създадена по проект на ателие „Прегърни ме” по процедурата „Социално включване в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 182 000 лева. В откриването участва и заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Зорница Русинова.

По проекта ще бъде създаден Център за работа с възрастни в риск, в който ще бъдат организирани творчески дейности, мотивационни обучения, занимания в различни сфери с цел социализация на възрастните хора в риск. „Прегърни ме“ ще създаде и арт ателиета за работа с деца в риск.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 06.12.2019 г.