Центърът от семеен тип в Елена е единствената 24-часова социална услуга за деца в общината. От юли центърът е държавно делегирана дейност. Доставчик на социалната услуга е Община Елена.

Новооткритият център е с капацитет 12 потребители. В него вече са настанени седем деца. Сградата е изградена през 2015 г. по проект, финансиран от ПРСР в размер на близо 320 хиляди лева.

На откриването на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от семейства в риск присъстваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, кметът на Община Елена инж. Дилян Млъзев и представители на различни институции.

През последните години в общината е разкрит и Център за деца с лека умствена изостаналост в село Илаков рът, функционира Дневен център за деца и младежи с увреждания, както и Център за ранна интервенция, Домашен социален патронаж и общински хоспис с капацитет 25 места.

Кметът на Общината подчерта, че има належаща нужда от разкриване на Дом за възрастни хора без увреждания.

Източник: БТА, 17.09.2019 г., МТСП, 17.09.2019 г.