Нова екопътека за хора с увреждания и информационен пункт откриха в Природен парк „Рилски манастир“. Лентата прерязаха Илиан Точев – и.д. гл. секретар на Изпълнителна агенция по горите и директора на парка – инж. Димитър Григоров.

„Приветствам изграждането на екопътека със специална инфраструктура, чрез която се предоставя възможност на хората с увреждания да опознаят богатството на природни, културни и исторически забележителности в района на Природен парк „Рилски манастир“ – каза Илиан Точев в приветствието си към участниците и гостите на събитието. „Изпълнителна агенция по горите ще поощрява и подкрепя всяка една инициатива, свързана с популяризирането на Природния парк, който е неделима част от мрежата на защитените територии в България“, допълни той, цитиран от пресцентъра на „Рилския манастир“.

Пътеката е изградена в местността Кирилова поляна на 7 км от Рилски манастир. От двете й страни са изработени и монтирани места за отдих, пейки, информационни табла.

„Центърът ще осигурява информационно обезпечаване в района на един от най-често посещаваните райони на парка. Надяваме се той да допринесе за развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите“, подчерта инж. Димитър Григоров.

Изграждането на екопътека за хора с трайни увреждания, както и информационното обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк „Рилски манастир“ са част от дейностите, включени в Плана за управление на природен парк „Рилски манастир“ по проект по оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.

 

Източник: standartnews.com

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории