Откриха „Синя стая“ в Монтана

„Синя стая“ – специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, бе официално открита в град Монтана, съобщиха от УНИЦЕФ. Церемонията бе последвана от кръгла маса, където професионалисти обсъдиха практики по щадящо изслушване на деца. Бяха представени международни стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето. Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните стандарти. Целите са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие. Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства са уязвими и затова е необходимо да ползват от щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти. „Защитата на правата на всички деца и особено на децата свидетели и жертви на престъпления е приоритет на държавната политика, чието успешно изпълнение зависи от съвместните усилия на всички професионалисти“, изтъкна Николай Пенчев, областен управител на Монтана, по време на откриването на стаята. „2014 година е силна за община Монтана, защото има над 30 проекта, които се изпълняват, но тази инициатива е особено важна заради фокуса върху децата. Радвам се, че ще можем да дадем възможност на професионалистите да вършат добре работата си“, каза Златко Живков, кмет на община Монтана. „Синята стая е помещение, което е важно, но би останало само едно помещение, ако не се използва от обучени съдии, прокурори, полицаи, социални работници, психолози и други професионалисти, които да разбират и да осъзнават, че това, което правят, трябва да е в най-добър интерес на детето, като по този начин изпълняват и целите на правосъдието“, заяви Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България. Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и всички общини в областта, които започнаха през 2013 година с подписване на Меморандум за сътрудничество на областно ниво за повишаване на благосъстоянието на децата. Основната цел на партньорството е създаване на модел за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на малките деца и техните родители, децата в риск и уязвими семейства и общности.

 

Източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории