Във Велико Търново ще предлагат комплексни социални услуги в две иновативни къщи. Те са изградени по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и са за временно настаняване на хора в риск, пострадали от домашно насилие или трафик, хора останали без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение и пр.

Капацитетът на Кризисния център е 30 души. Подкрепата, която ще се оказва на нуждаещите си, в т. ч. индивидуални, психологически, юридически консултации, осигуряване на възможности за социално включване и др., ще е с продължителност три седмици, три или шест месеца.

При изграждането на двете сгради е постигната висока енергийна ефективност. В тях са внедрени системи за съхраняване и пречистване на дъждовна вода, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др.

За създаването на социалната услуга и за първоначалното кадрово осигуряване ще бъде разработен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Впоследствие дейностите ще бъдат финансирани от държавния бюджет.

На откриването присъстваха заместник-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, директорите на дирекции „Проекти и програми“ и „Социални дейности и здравеопазване“ – Мариела Цонева и Росица Димитрова и др.

Източник: Община Велико Търново, 08.07.2019