Откриха Център за обществена подкрепа в Харманли

На 4 юни 2014 г. заместник-министърът на социалната политика Лазар Лазаров и кмета на Харманли Михайл Лисков прерязаха лентата на Център за обществена подкрепа в Харманли. По време на церемонията министър Лазаров заяви, че за сметка на домовете за деца у нас, които до 2025 година трябва да изчезнат напълно, броят на Центровете за обществена подкрепа ще се увеличи. Той уточни, че в момента в България се обгрижват 3800 деца в 103 домове. Центровете за обществена подкрепа пък са 99, като 4 от тях са в област Хасково.

Социалната услуга е предназначена за деца в риск и техните семейства като капацитетът е 30 деца. Помещенията на общинската сграда са изцяло ремонтирани. На ползвателите се предоставя семейно консултиране; превенция на изоставянето, насилието и отпадане от училище; подготовка и подкрепа на приемни родители и кандидат – осиновители; консултиране на деца с противообществени прояви и др. В екипа има социален работник, психолог, педагог и логопед. В община Харманли освен центъра функционира и Дом за стари хора с капацитет 40 места.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории