На 22 октомври 2020 г. в Пловдив бе открит Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи лица. Събитието бе част от информационен ден, посветен на социалното включване и развитието на нови услуги за хората с увреждания. Поводът бе уважен с присъствие на заместник-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова.

Организатор на събитието, което се проведе в международния ден на хората с тези сензитивни увреждания, е Националната асоциация на сляпо-глухите в България.  

Заместник-министър Адриана Стоименова се включи и в раздаването на пакети с хранителни продукти от първа необходимост на нуждаещи се семейства. Кампанията на МТСП и Агенцията за социално подпомагане се финансира по Оперативната програма за храни с държавно съфинансиране. До края на ноември 2020 г. в област Пловдив над 43 000 лица и семейства ще бъдат подпомогнати с близо 651 тона хранителни продукти. Над 70 тона храни ще бъдат раздадени на 2767 лица от допълнителните целеви групи, определени по програмата във връзка с епидемичната обстановка и разпространението на COVID-19.

Източник: МТСП