В Кризисния център „Надежда“ ще се предоставя здравна, психологическа и юридическа помощ на деца, жертви на трафик и насилие, с цел тяхната социална реинтеграция. Услугата е държавноделегирана дейност от Столичната община и Министерството на труда и социалната политика и ще се управлява от фондация „Позитивни умения на личността в социума“. Помещението за Центъра е осигурено от Министерството на отбраната и е обзаведено със средства от Конфедерация Швейцария.

Вярната рецепта за постигане на добри резултати при справяне с жертвите на трафик и насилие е съвместната работа между гражданския сектор, местните власти, институциите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Центъра.

На събитието присъстваха и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, посланикът на САЩ в България Н. Пр. Херо Мустафа, представители на Посолството на Швейцария в България, на УНИЦЕФ в България, както и на сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП.

Зам.-министър Русинова припомни, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се реализира операция „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ с бюджет 18 млн. лв. По схемата ще бъдат изградени центрове за временно настаняване, центрове за работа с деца на улицата, приюти и кризисни центрове. Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2020 г. Тя отчете, че в България функционират 19 кризисни центъра с около 120 ползватели.

„За мен като кмет и за моя екип работата с уязвими групи от хора и особено деца е една от най-важните задачи“, каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на откриването на Центъра. „Полагаме усилия за създаване на условия, близки до дома, на деца, които нямат родители, както и на деца, жертви на насилие. И в тази нелека задача е важно институциите да работят в партньорство с гражданския сектор, с неправителствените организации, които имат капацитета и опита. Фондация ПУЛС е натрупала дълъг опит в тази дейност и има добра практика и резултати. Работата на институциите е да ги подкрепим и да направим този модел устойчив“, каза още кметът Фандъкова.

Източник: МТСП, 05.02.2020 г.; Столична община, 05.02.2020 г.