Откриват два центъра за настаняване от семеен тип в Търговище

Два центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат открити до края на този месец в Търговище. Това съобщават от пресцентъра на Областната управа в града. Информацията бе официално оповестена по време на заседание на Областния съвет по социално включване, председателствано от областния управител на Търговище Емел Расимова.

На първата работна среща на институциите бяха представени социалните услуги в общините от областта, както и плановете за разкриване на нови.

Приет бе план за работа на Областния съвет по социално включване за настоящата година.

Под председателството на Емел Расимова днес в Търговище се проведе и първото заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси.

На срещата бе обявено, че акценти в работата на институцията от август до октомври ще са осигуряването на равен достъп до качествени здравни услуги и превантивни програми за хора от етническите малцинства, както и повишаване заетостта на представителите на малцинствата.

Ще се обсъждат възможностите за осигуряване на обучение и професионална квалификация на безработните от малцинствата.

През периода октомври-декември ще се работи по превенция отпадането на деца и ученици от етническите малцинства от училище, като се акцентира върху добрите практики за взаимодействие с родителите.

Съхраняване и развитие на специфичните етнокултури на ромите чрез прилагане на различни форми на любителско творчество.

На днешната работна сбирка бе обсъдено изработването на Планове за действие на общините в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и други социални групи в уязвимо положение.

Плановете ще имат обхват до 2020 г.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории