„Център за интегрирани услуги“ „на ул. „Ефрем Каранов”33А към комплекс за социални услуги разкрива община Кюстендил от 01.01.2018 г. Капацитетът ще е  332 места, с общ щатен състав 5 души. Услугите, които ще предоставя комплекса са почасови услуги за социално включване с капацитет 20 места, финансиран от общинския бюджет.

Социалната  услуга личен асистент с капацитет 300 места, финансирана от държавния бюджет.Група за взаимопомощ за лица с психически страдания с капацитет 12 души. Комплексът ще предоставя и дейността  приготвяне и доставяне на храна с капацитет 100 потребители, както и услугата „ Топъл обяд”.

източник: Дарик/ 29.11.2017 г.