Европейската инициатива на УниКредит Social Impact Banking (SIB – банкови дейности със социално въздействие), получи престижно признание. УниКредит Булбанк развива активно тази програма от 2019 г. и в България.

Международното списание Capital Finance International отличи УниКредит като Най-добра банка за социално въздействие в Европа за 2020 г. Освен резултатите от основните дейностите по SIB – микрокредитиране, финансиране със социално въздействие (impact financing) и повишаване на финансовата култура – журито подчерта и усилията на УниКредит спрямо хората, с които работи, като взема предвид техните променящи се потребности във връзка с пандемията от COVID-19.

Проектът Social Impact Banking се развива от 2019 г. в България, както и в още 11 европейски държави, по модел на УниКредит в Италия. УниКредит Булбанк активно работи със силна екосистема от десетки партньори от бизнеса, държавни институции и неправителствения сектор в България. Дейностите нa SIB в България са и в трите основни направления на Social Impact Banking  – микрокредиране, финансиране със социално въздействие и програма за повишаване на финансовата култура.

Победителите бяха избрани от международно жури на Capital Finance International, съставено от експерти в индустрията. Тяхната цел е да определят лицата и организациите със значителен принос за икономиките и реално добавяне на стойност за всички заинтересовани лица.

От стартирането на банкирането със социално въздействие УниКредит е подкрепила повече от 4 000 малки и средни бизнеси чрез микрокредитиране и финансиране с въздействие (impact financing), както и чрез предоставяне на различни финансови образователни програми в полза на близо 50 000 младежи и хора в неравностойно положение в цяла Европа. В същото време банката предоставя и значителни суми като дарения на различните пазари на Групата чрез Фондация УниКредит, за да подпомогне болници и други организации с нестопанска цел, които се борят срещу пандемията.

Източник: CFI.co