07. 01. 21 г.

За пета поредна година Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и организации за връчване на Отличителния знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

В края на месец април 2022 г. ще бъдат определени носителите на приза в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, обществени организации и институции. Знакът е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението, което цели постигане на равнопоставеност между двата пола. Наградените институции могат да ползват плакета за популяризиране на своята дейност.

Кандидатурите се подават до 17,30 часа на 11 февруари 2022 г. в приемната на Министерството на труда и социалната политика.

Източник: Министерство на труда и социалната политика