Отразени са последните препоръки от ЕК по проекта на Споразумението за партньорство

Правителството нанесе редакционни корекции в проекта на споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Те отразяват бележки, които Европейската комисия определя като технически и предлага да бъдат отразени от българска страна преди стартиране на официалната процедура по съгласуване на споразумението в рамките на Комисията.

Направените изменения и допълнения имат за цел прецизиране, уточняване и конкретизация на отделни текстове в споразумението и в приложенията към него. Не се предвиждат изменения по същество на основните елементи на споразумението за партньорство.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории