На сайта на АХУ е публикуван препис-извлечение на протокол № 2 /11.06.2020 г. за оценка и класиране на проекти по Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Повече може да научите ТУК.

Източник: АХУ, 26.06.2020 г.