Световната банка повиши прогнозата си за ръста на икономиката на България през следващите няколко години. Според новия годишен доклад на банката Global Economic Prospects за 2018 г. икономиката на страната ще се разшири с 3,9% през 2018 г. и с 4,0% през 2019 г., преди отново да се забави леко до 3,9% през 2020 г. За сравнение, предишните прогнози на банката от юни 2017 г. бяха за растеж от по 3,7% през тази и следващата година.

Банката запази оценката си за растежа на България за миналата година – до 3,8%.

Световната банка очаква, че глобалният икономически растеж ще се ускори до 3,1% през 2018 г. след по-силната 2017 г. Според институцията възстановяването на инвестициите, производството и търговията продължава, а развиващите се икономики, разчитащи на износа, се възползват от укрепващите цени на суровините.

Банката обаче смята, че това до голяма степен е краткосрочно подобрение. „В дългосрочен план забавящият се потенциален растеж поставя в риск подобряването на жизнените стандарти и намаляването на бедността по света“, предупреждава банката в доклада си. Според прогнозите глобалният растеж ще се забави до 3,0% през 2019 и 2,9% през 2020 г.

Очакванията се растежът в развитите икономики леко да се забави до 2,2% през 2018 г., докато централните банки постепенно премахнат стимулиращите се програми. Икономиката на развиващите се пазари обаче ще продължи да укрепва и ще ускори разширяването си до 4,5% през 2018 г., докато износителите на суровини продължат да се възстановяват.

Положително според Световната банка е, че 2018 г. може да се окаже първата година от финансовата криза насам, в която глобалната икономика ще работи на изцяло или на почти на пълни обороти. Очаква се застоят в икономиката да се разсее, поради което централните банкери ще трябва да преосмислят паричните си и фискални инструменти, за да стимулират растежа и да обмислят инициативи, които биха подкрепили дългосрочния потенциал.

Забавянето на потенциалния растеж в по-дългосрочен план се дължи на годините отслабващ ръст на производителността, слабите инвестиции и застаряващото население в трудоспособна възраст, пише още в доклада. Забавянето ще се разпространи широко, засягайки икономики, които формират над 65% от глобалния БВП.

„Без усилия за съживяване на потенциалния растеж, спадът може да продължи и следващото десетилетие и да забави средния глобален растеж с четвърт процентен пункт, а средния растеж на възникващите пазари и развиващите се икономики – с половин процентен пункт през този период“, твърди Световната банка.

По отношение на Европа и Централна Азия според Банката икономиката се е разширила до 3,7% през 2017 г. спрямо предишните прогнози за 1,3%. Очакванията за 2018 г. са растежът на региона да се забави рязко до 2,9% през тази година и да достигне 3,0% през следващите две години.

Според доклада Русия и Турция са допринесли с най-много за разширяването на икономиката на региона през предишната година. Русия бележи икономически ръст от 1,7% след две години на рецесия благодарение на стабилизиращите се цени на петрола, паричната политика и по-слабата инфлация. Растежът на Турция пък е скочил до 6,7% през 2017 г. от 3,2% през предишната година благодарение на фискалните стимули.

Очакванията за Русия са икономиката да продължи да се разширява с подобен темп през тази и следващите две години, но в Турция ръстът ще се забави рязко тази година до 3,5%.

Еврозоната е натрупала значителна инерция през 2017 г., достигайки ръст от 2,4% – с 0,7% повече от предишните очаквания“, казва още СБ. Виждат се редица подобрения сред страните членки, подкрепени от политическите стимули и укрепващото глобално търсене. Кредитирането в частния сектор особено много реагира на стимулите на Европейската централна банка, а растежът на местното търсене и на вноса също остава стабилен.

Банката очаква цикличното подобрение да продължи и през 2018 г, макар и с по-ограничен темп. Икономиката на региона ще се разшири с 2,1% през 2018 г. и с 1,6% през 2019-2020 г.

Що се отнася до САЩ, оценката на доклада е, че икономиката на страната също ще се забави през следващите години въпреки наскоро приетата данъчна реформа и други мерки. По прогнози на банката растежът е достигнал 2,3% през 2017 г. и тази година леко ще се ускори до 2,5%, но ще се забави до 2,2% и 2,0% през следващите две години.

По отношение на Китай оценката сочи разширяване от 6,8% през 2017 г. – възходяща корекция спрямо прогнозите от юни, което отразява продължаващата фискална подкрепа и ефекта на реформите, както и по-силното от очакванията възстановяване на износа. Очаква се обаче растежът да се забави до 6,4% тази година заради затягането на политиките средно до 6,3% през 2019 и 2020 г.

източник: Инвестор.бг