Оценяват социалните услуги в област Русе

Звеното за мониторинг и оценка на социалните услуги в област Русе организира „Дни на отворените врати” през месеците септември и октомври 2014 г., съобщиха от областната управа. В него членуват представители на различни институции, неправителствени организации и доставчици на социални услуги. По график ще бъдат посетени общо 45 обекта.

Експерти от Регионалната дирекция „Социално подпомагане”, Областната дирекция по безопасност на храните, на съответните общини и на областната администрация ще прегледат на място състоянието на сградния фонд, в който се предоставят съответните услуги и ще обсъдят трудностите и предизвикателствата в процеса на изпълнение на специфичните дейности.

Екипите ще посетят дневните центрове, защитените жилища, центровете за настаняване от семеен тип, домовете за деца и центровете за обществена подкрепа във всички общини в област Русе. Участниците в прегледа ще отразят в докладите си и видимото състояние на децата и възрастните, потребители на съответната услуга.

Теренната работа ще помогне да се направи реалистична оценка на нивото на предоставяните социални услуги и в частност удовлетвореността на потребителите. Анализът на експертите ще бъде включен в оценката на напредъка по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Русе 2010-2015 г.

 

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории