Общественият борд на TELUS International в България отваря последния за годината период за финансиране на проекти на неправителствени организации. Всяка година организацията разпределя сумата от 100 000 долара между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

За финансова подкрепа могат да кандидатстват неправителствени организации, чиито проекти са насочени към подобряване средата за живот в страната, интеграция на деца в трудно положение или каквато и да е форма на социална отговорност.

Организациите, които желаят да представят проектните си идеи в сферата на образованието, здравеопазването и екологията, могат да направят това до 2 октомври включително тук.

Повече информация може да намерите тук.