„Работилница за родители“ в Смолян

На 01.02.2014 г. се проведе последната 12 работилница с родители от първият етап на Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ – България, ФИЦЕ – България и Община Смолян.
Програмата използва методите на групова работа. Проведоха се 12 тематично свързани сесии, с родители на деца от 0 до 4 години. Сесиите бяха с продължителност от 2 часа. Водеха се от екип от двама специалисти – Елена Костадинова и Цонка Дурева, които имат предварителна подготовка и познания за ранното детско развитие. Специалистите и родителите бяха партньори, които си сътрудничеха активно по време на сесиите в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности.
Семинарите бяха подробно разписани и включваха кратки лекции, презентации, дискусии и работа в малки групи. Провеждаха се в удобно за родителите време.
По време на сесиите родителите разглеха следните теми:

  • съвременните виждания и теории, които определя ранното детство като изключително важен период в живота на човека;
  • основните елементи на родителството в най-добрия интерес на детето, които включват: грижовно поведение (даване на любов, емоционална топлина и сигурност), даване на структури и ръководство (поставяне на граници, осигуряване на последователност и предвидимост в живота на децата), приемане на детето като личност (приемане на гледната точка на детето, изслушване, възможност да взима решения само) и окуражаване на детето (подкрепа за интересите на детето, засилване на самочувствието, стимулиране на неговата самостоятелност);
  • потребностите на децата през различните етапи от ранното детство и особеностите на тяхното развитие (как детето мисли, чувства и се развива през различните периоди), както и с начините за откликване на детските потребности и осигуряване на оптимални условия за развитие;
  • ефективното слушане и неговата важност за установяване на качествени отношения с детето;
  • ефективна комуникация с малкото дете;
  • как детето трупа знания и опит за света и ролята на родителя;
  • важността на играта и ранното четене за развитието на детето и начините за подкрепа на детските дейности;
  • поставянето на граници на детето и ефективни подходи за изразяване на позволение и очаквания към децата;
  • поставяне на правила и избягване на нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила;
  • родителските отговорности.

От месец март ще се проведе втори цикъл от 12 работилници.

 

Източник: Община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории