Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Измененията коригират допуснато неизпълнение от страна на България на задълженията й по Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите на вътрешния пазар. Европейската комисия счита, че със задължението за регистрация на всички посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели, предвидено от Закона, при ограничаване на срока на валидност на удостоверенията до 5 години, се ограничава по непропорционален начин свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги. С промените ще се отстранят констатираните от ЕК несъответствия, е записано в мотивите. Отменя се регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател/корабопритежател; въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа; регламентира се дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България.

Срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица ще се изчислява в работни, а не в календарни дни, приеха още депутатите. Разширява се обхвата на лицата, които могат да изпълняват функциите на наставник, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване. Предвижда се преподавателите от ЕС в средното или висшето училище да заплащат таксата, свързана с издаването на Единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица.

 

Източник: Народно събрание

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории