Парламентът прие на второ четене промените в Закона за здравето, свързани с края на обявеното извънредно положение в страната (обновена)Народното събрание реши Министерският съвет да може да обявява извънредна епидемична обстановка за определен период от време. Решението на правителството ще се взима по предложение на министъра на здравеопазването и ще се основава на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. Парламентът прие на второ четене промените в Закона за здравето.

Глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки и за неспазване на карантината ще останат непроменени и след края на извънредното положение на 13 май 2020 г., реши Народното събрание. С измененията се регламентира, че при епидемично разпространение на заразни болести министърът на здравеопазването ще въвежда временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделна област. Посочва се, че тези противоепидемични мерки не могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване придвижването на територията на страната.

С глоба от 300 до 1000 лева ще се наказват нарушителите, които не спазват въведените противоепидемични мерки. При повторно нарушение, глобата ще е от 1000 до 2000 лева. Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Контактно лице на болен от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв., регламентират измененията.

С промените повечето от социално-икономическите мерки, въведени при извънредното положение, се удължават с до два месеца. Във връзка с изтичане срока на извънредното положение – 13 май Народното събрание реши до два месеца след отмяната му срещу физически лица да се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.

Източник: НС, 12.05.2020 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето може да се запознаете ТУК.