Парламентът прие рамката на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 година в размер на 11, 067 млрд. лева, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Рамката бе приета със 109 гласа „за“, 70 „против“ и 3 „въздържал се“. Бюджетът за следващата година се основава на 3-годишната бюджетна прогноза на правителството за периода 2018-2020 година.

Приходите на бюджета се формират от осигурителни вноски, приходи и доходи от собственост, глоби, санкции и наказателни лихви, ДДС и други данъци върху продажбите. Включени са и трансфери от централния бюджет, както и допълнителни трансфери от държавния бюджет за покриване на недостига от средства.

В разходите са предвидени средства за пенсии, социални помощи и обезщетения, програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, както и за отбрана и сигурност. Предоставят се средства на социалното министерство за Агенцията за социално подпомагане и за фонд „Условия на труд“.

Приетият бюджет на ДОО е с нулев дефицит.