Първа копка на социалните жилища в Дупница

Първа копка на социалните жилища в Дупница направиха на 24 юли 2014 г. кметът на общината инж. Методи Чимев и представител на консорциумът спечелил поръчката Даниел Атарян. Водосвет за здраве направи отец Георги Паликарски. Събитието уважи и депутат от Кюстендилски регион Иван Ибришимов. „Трябваше този проект да стартира преди година и половина, но знаете, че тогава финансовият ресурс бе недостатъчен. Все пак след много усилия от страна на Община Дупница успяхме да осигурим допълнителното финансиране и старта на реализацията е вече факт. Надявам се изпълнителите да спазят срока за изпълнение от 7 месеца и през месец април-май следващата година вече да имаме готови 150 жилища“, заяви инж. Чимев.
В тях ще бъдат назначени социално слаби жители на общината
Община Дупница е една от четирите пилотни общини в страната, които спечелиха правото да реализират интегриран проект за изграждане на жилища за социално слаби граждани заедно Бургас, Видин и Девня.
Проектът “Дом за всеки” предвижда изграждането на 150 жилища със средна площ 66 кв. метра, разпределени в общо 15 едно- и многофамилни сгради на терена на бившите казарми. В тях ще бъдат настанени 460 човека, които отговарят на критериите за подбор на целевата група по проекта и са с доказани жилищни нужди.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 28. 06. 2012г. Заради недостиг на финансов ресурс се наложи временното му спиране в периода 28. 12. 2012г. – 30. 11. 2013г. През това време благодарение сериозните усилия от страна на общинското ръководство и Управляващия орган, първоначалният бюджет от 4 905 947, 82лв., бе увеличен на 6 397 746, 32лв.
Договорът с изпълнителя на строително-монтажните дейности консорциум „Развитие Дупница” бе подписан на 11. 07. 2014г., след проведена обществена поръчка. Строителството трябва да бъде изпълнено за 214 дни. При изпълнението му ще бъдат разкрити 20 нови работни места, които са в допълнение на останалия персонал на фирмите изпълнителки.
Паралелно с това допълнително бяха осигурени средства от близо 1, 2 млн. лв. за изграждане на съпътстващата инфраструктура към обекта – улична и ВиК-мрежа и трафопостове. В момента тече обществена поръчка за избор на изпълнител на ВиК-мрежата, която се финансира от ПУДООС. За целевата група по проекта ще бъде изпълнен пакет от меки мерки, включващ образователни, здравни, социални и др. услуги с цел обитателите на бъдещите жилища да се превърнат в добри стопани на предоставените им имоти. По тази линия бе подписан договор към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по програма „Интегра” на стойност за 1 316 026 лв.
Целта е не само да се предоставят жилища на определен брой социално слаби граждани, но и да се подберат най-мотивираните и подготвени хора, които да ги стопанисват и опазват в бъдеще и да положат усилия за успешната си социална и трудова реализация, така че Община Дупница да представи един успешен модел за социална жилищна политика не само в български и но и в европейски мащаб.

 

Източник: Струма

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории