В годината на своята 10-годишнина НАСО стартира националното си партньорство с първа среща „Социални услуги 2019“, която се проведе в гр. Велико Търново на 31 януари и 1 февруари. В срещата се включиха широк кръг специалисти от цялата страна със специалното участие на членовете на Управителния съвет на НАСО, членовете на екипите от офисите, членовете на експертните работни групи, координаторите и представителствата.

В програмата на срещата бяха включени темите за развитието на социалните услуги през 2018 и 2019 г. и приносът на НАСО, разширяване на инструментариума за работа на НАСО, включването на обученията като иновативен принос на НАСО за периода, както и участието на НАСО в активните процеси по създаване на ново законодателство в социалната сфера.

На срещата бяха представени и обсъдени годишната и обучителната програми на НАСО за 2019 г., както и проектите, по които организацията ще работи през настоящата година. Срещата беше открита от председателя на НАСО г-н Георги Георгиев, който приветства участниците и изрази благодарност и удовлетвореност от ползотворното сътрудничество на всички членове и партньори на НАСО.

Г-н Георгиев направи ретроспекция на работата на организацията през миналата 2018 г. която определи като важна, трудна, динамична и резултатна. Поставени бяха два водещи акцента: първият върху активното участие по председателството на България на Съвета на ЕС и организираната и проведена от НАСО голяма и успешна европейска конференция в България, а вторият върху активното участие в сложния и продължителен процес по промяна на законодателството в социалната сфера.

Относно годишната програма на НАСО за 2019 г. бяха представени и обсъдени най-вече няколко от плануваните национални форума в различни градове на страната и отбелязването на 10-годишнината на организацията. Програмата предвижда развитие на обучителния център и съобразяване на обучителните дейности с потребностите на членовете и екипите на социални услуги.

По отношение на проектите на НАСО беше откроен въпросът за работата по създаване на национални мрежи на социалните услуги и работодателите и работата по развитие на подкрепената заетост.
Специално внимание бе отделено на приноса на представителствата на НАСО, а в края на програмата бяха проведени работни срещи на координаторите и екипите на НАСО. Със свои разработки и презентации в програмата на срещата участваха Атанаска Бонева, Златка Иванова, Недка Петрова, Весела Цанкова, Анелия Атанасова и Пламена Господинова. Всички участници на срещата активно се включиха в дискусията.

Срещата приключи с обща удовлетвореност от възможността за дискусии по различни теми, обмяна на информация и опит, обсъждане на конкретни проблеми при работата по места и споделяне на успешни практики.