Със съдействието на Община Враца трима младежи с увреждания са били наети на 4-часов работен ден във фирма „Интелигентни системи за сигурност“. Работата им е била свързана с окомплектоване на части и изработване на кабелни снопчета. Работодателят им Иво Върганов благодари за положените усилия и отговорното отношение към работния процес и заяви, че партньорството в тази посока ще продължи.

И тримата младежи са със специални образователни потребности и са потребители на социалните услуги на Община Враца.

Източник: БНР, 23.07.2019 г.; Дарик Враца, 23.07.2019 г.