30.07. 21 г.

Общинските съвети за координация и наблюдение, създадени в рамките на проекта за пилотно прилагане на „Европейската гаранция за детето“ в България, проведоха първите заседания на съветите в Казанлък, Котел, Твърдица и Средец, както и работни срещи в Нова Загора и Айтос. До края на месец юли се състояха работни срещи  и в градовете Бургас и Чирпан, а в началото на септември и в Сливен и Стара Загора.

Страната ни е една от седемте държави – членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на Европейската гаранция за детето с подкрепата на УНИЦЕФ и финансиране от Европейската комисия като част от фаза III на подготвителното действие.

По време на проведените срещи, пилотните детски градини и социални услуги споделиха основни акценти от работата по проекта:

  • Патронажните сестри на Центъра за майчино и детско здраве към МЦ „Д-р Миркович“, които работят на територията на цялата област Сливен, са направили 2963 посещения за периода от октомври 2020г. до юни 2021 г. в общините Котел, Нова Загора и Твърдица. Общо са обхванати 1157 семейства с новородени или малки деца до 3 години, както и 1283 деца в трите общини;
  • Наети са 26 допълнителни специалисти към детските градини за приобщаване на децата с увреждания и обучителни трудности – психолози, логопеди, ресурсни учители – като предстоят още назначения през лятото и есента;
  • Над 400 учители, специалисти и непедагогически персонал от 30-те пилотни детски градини са преминали първите общи и специализирани обучения и са получили методическа подкрепа за работа с деца с увреждания и техните семейства.
  • Детските градини са изготвили проекти за подобряване на приобщаващата среда и закупуване на дидактични материали, оборудване и средства за помощна и алтернативна комуникация, които ще бъдат финансирани по проекта;
  • В Центрове за обществена подкрепа, които подпомагат уязвими деца и семейства, са наети 21 допълнителни социални сътрудници и асистенти, които са сформирали мобилни екипи. Те посещават общностите на място с цел навременно откриване на деца в риск, предоставят подкрепа на семействата, срещат се със служителите на службите за социално подпомагане и за закрила на детето, като заедно работят по общи случаи за цялостна подкрепа на родителите и децата. Екипите са обхванали над 330 семейства в най- уязвимите общности и вече работят интензивно с над 50 маргинализирани семейства с деца.

Източник: УНИЦЕФ