Две “пасивни къщи” ще бъдат изградени за новия кризисен център във Велико Търново, съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА в областния град Мариела Цонева, директор на Дирекция “Програми и проекти” към общинската администрация.
Новоизградените жилища ще бъдат максимално енергийно ефективни, със съвременни изолационни материали, собствени фотоволтаични панели и системи за съхраняване на дъждовната вода, отбеляза Жоро Ковачев, ръководител на проекта.
Жилищата ще бъдат част от социалната инфраструктура и дейностите, които общината ще предлага на нуждаещите се потребители, а целта е след тяхното изграждане да бъдат намалени всички комунални разходи.
Проектът е финансиран по ОП “Региони в растеж”, на стойност над два милиона лева.
В жилищата ще бъдат настанявани хора в риск, семейства, изгубили домовете си при бедствия и аварии, лица, нуждаещи се от закрила, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация.
Очаква се изграждането на двете къщи, с капацитет по 15 души да започне в началото на месец април, посочиха от общината.
Според Юлиян Николов, представител на фирмата – изпълнител, подобна енергоспестяваща инвестиция се осъществява за първи път в строителните дейности за публичния сектор в общината.
Част от иновативната практика може да бъде използвана и при изграждането на бъдещи обекти от подобен характер, отбеляза заместник-кметът проф. Георги Камарашев.
След приключване на строителството, социалната услуга ще бъде делегирана от държавата дейност. Тя ще се предоставя за срок от шест месеца на потребителите и ще бъде безплатна.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1749882

Дата: 21.02.2018 г.