Възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания, вече могат да подават своите заявления-декларация за получаване на комплексната здравно-социална услуга. От програмата ще могат да се възползват над 300 жители на община Бургас. Съобразно индивидуалните нужди на всеки ще бъде изготвен график, по който всички специалисти, в това число и медицинските работници, ще посещават домовете, за поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация и др.

Източник: Община Бургас, 03.09.2019 г.