И Община Гоце Делчев започна предоставянето на здравно-социални услуги услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. В продължение на 12 месеца заявилите желание ще получават услуги в домашна среда съобразно индивидуалните си потребности. В изпълнение на проекта ще се назначат медицински сестри, домашни санитари, психолог и рехабилитатор, ще бъде закупено медицинско оборудване, подходящо за мобилна употреба, както и нов лек автомобил за персонала, осигуряващ патронажните грижи. Финансирането е на стойност 170 хиляди лева.

Документи за включване в проекта се подават в Информационния център на Общинска администрация – Гоце Делчев.

Източник: БНР, 09.09.2019 г.