На пресконференция кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров обяви, че от 1 октомври започва предоставянето на мобилните социални и здравни услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Секретарят Христалина Халачева уточни, че услугата ще бъде безплатна за потребителите, въпреки че в проекта се предвижда възможност за заплащане.

В обхвата на услугата попадат 118 души, а получаваната грижа ще зависи от индивидуалното състояние и нужди на всеки. В Община Търговище вече се приемат заявления от желаещи да се възползват от услугата.

Проектът предвижда персонал от 17 души – медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници, социални работници и психолог. Процедурата за подбор вече е стартирала, а крайният срок за подаване на документи е 5 септември.

Община Търговище се ангажира с търсене на варианти за продължаване на услугата след изтичане на 12-месечния период на проекта.

Общата стойност на проекта е 313 797,92 лева, от които 266 728,23 лв. европейско и 47 069,69 лв. национално съфинансиране.

Източник: Община Търговище, 21.08.2019 г.