Над 2000 възрастни и болни пловдивчани получават вече втора година социални и здравни услуги по проект за патронажни грижи в община Пловдив”.

Услугите се извършват с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” г. , съфинансирана от Европейския социален фонд с цел да се ограничи разпространението на COVID-19. Целта на проекта е да помогне с патронажни грижи на възрастни хора над 54 г. и на граждани с увреждания, а също така и на социалните служби. В специализираните екипи има социални сътрудници, медицински сестри, психолози и рехабилитатори.

Над 2000 възрастни и болни пловдивчани получават вече втора година социални и здравни услуги по проект за патронажни грижи в община Пловдив”.

Услугите се извършват с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” г. , съфинансирана от Европейския социален фонд с цел да се ограничи разпространението на COVID-19. Целта на проекта е да помогне с патронажни грижи на възрастни хора над 54 г. и на граждани с увреждания, а също така и на социалните служби. В специализираните екипи има социални сътрудници, медицински сестри, психолози и рехабилитатори.

https://www.marica.bg/