01.04.2021 г.

Социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ е била в помощ на 1250 пловдивчани през последните 11 месеца, стана ясно по време на пресконференцията при приключване на проекта „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“ ресорният заместник-кмет Георги Титюков. В нея участваха също директорът Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева и ръководителят на проекта Лилия Кючукова.

Целевата група включва най-уязвимите в извънредната обстановка: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;  хора с увреждания; лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19;  самотни родители с деца до 12 години, които са в невъзможност да ги оставят сами. За тях са се грижили общо 150 социални асистенти, ангажирани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства заплащане на битови сметки, както и със заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Дирекция „Социална политика“ стартира нова услуга „Асистентска подкрепа“, която е насочена към хората в неравностойно положение, информираха от Дорекция „Социални политики“ в Общината.  По тази услуга ще бъдат одобрени близо 900 нуждаещи се по преценка на Общината, а асистентите ще получават минималната работна заплата за страната.

Източник: Община Пловдив