За 157 възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства от община Кърджали ще се предоставя патронажна грижа.

Те ще получават почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа в домашна среда. По проекта ще бъдат разкрити и нови здравно-социални услуги и ще бъде проведено обучение на персонала.

Източник: Standartnews.com, 11.07.2019 г.