Община Вършец предлага нова услуга на гражданите. Здравна и социална помощ ще бъде оказвана на хора над 65-годишна възраст – трудноподвижни и с увреждания.

Проектът е предназначен за 50 потребители за срок от 14 месеца и е на стойност 65 923 лв. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания“.

Източник: БТА, 24.07.2019 г.