213 възрастни хора с увреждания или самотноживеещи без възможност за самообслужване от община Пазарджик ще получават здравна и социална грижа в домовете си. Проектът а Общината се финансира по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и е на обща стойност 508 000 лева.

Необходимата подкрепа и помощ ще се предоставя от четирима социални работници, 11 медицински специалисти, 40 домашни помощници, двама психолози.

Източник: БТА, 10. 09.2019 г.