Почасови социални услуги вече се предлагат в общините Трън и Земен. Инициативата е по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, който се изпълнява съвместно от двете общини. Проектът цели да се изгради модел за патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания, а общата му стойност е 185 692 лева. Чрез него над 50 души над 65 години или с трайни увреждания ще получават почасови услуги в домовете си (30 души в община Трън и 22 души в община Земен).

Източник: БНР, 25.07.2019 г.