Патронажната грижа ще продължи да се предоставя и ще се разшири в условията на извънредно положениеУправляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ не спира изпълнението на договорите и предоставянето на социално-здравни услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ в условията на обявеното извънредно положение на територията на страната. В момента 156 общини, които имат сключен договор с ОПРЧР по процедурата, ще продължат да предоставят социално-здравни услуги по домовете на ползвателите. Предоставянето на социално-здравните услуги по операцията следва да продължи съобразно всички указания на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб за коронавируса, с цел опазване здравето на потребителите, както и на обслужващия персонал.

Предстои обявяването на нов Компонент 3 от процедурата „Патронажна грижа“ с общ бюджет 20 млн. лв. Общините ще могат да наемат допълнителен персонал за предоставяне на почасови услуги в дома на потребителите, като закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по проекта. Подкрепата от ОП РЧР може да се използва за осигуряване на възнаграждения и осигуровки на обслужващия персонал, разходи за транспорт до домовете на потребителите, както и за лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, посещаващи потребителите в дома.

Общините с вече сключен договор с ОПРЧР ще имат възможност да разширят броя на възрастните хора в риск и хората с увреждания, както и с лица в карантинен период, за които да предоставят новите услуги. Останалите общини ще могат да подават проектни предложения за участие в процедурата. Очаква се нови 12 000 потребители да бъдат включени в обхвата на операцията, т. е. около 25 000 лица да имат достъп до интегрирани услуги.

Източник: ОП РЧР, 18.03.2020 г.