Подкрепа за възрастните хора в Павликени

92 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения в самообслужването в продължение на 12 месеца получаваха почасови социални услуги по проект на Община Павликени. Резултатите от него бяха обобщени на заключителна конференция на 25 март. Проектът „Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда“ е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 140 700,07лв.
Проектът приключва на 31 март т.г., продължителността му е 14 месеца, от които 2 са подготвителни. Чрез Звеното за услуги в домашна среда се предоставяха основно три типа дейности: за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и за битови дейности. Към Звеното бяха назначени регистрирани безработни, ангажирани с предоставяне на услугите.
„Важна цел на Община Павликени е да осигури на достоен живот на хората в неравностойно социално положение, особено на възрастните хора и хората с увреждания, които изпитват сериозни затруднения в ежедневието си“, каза ръководителят на проекта Харитон Харитонов, зам.-кмет на Община Павликени.
Той припомни и случката от началото на проекта, когато „един възрастен човек дойде в Общината да изкаже благодарността си за това, че има назначен домашен санитар, който да му помага да се справя с трудното ежедневие, породено от редица заболявания. Спомням си радостта в очите на тоиз човек“, каза зам.-кметът.
Общинското ръководство реши да няма прекъсване на услугата и нейното предоставяне като местна дейност, финансирана с общински средства, да продължи веднага след приключване на проекта.

 

Източник: dariknews.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории