В интервю за Сутрешния блок на БНТ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева коментира въпроси, свързани с подписаното Национално тристранно споразумение, трудовия пазар, доходите, кризисните мерки и социалните услуги.

Министър Сачева каза, че преговорите за минимални работни заплати по професии започват още тази година. „Това означава, че ще има универсална минимална работна заплата, а във всички браншове минималните възнаграждения би следвало да са над тази заплата, защото синдикати и работодатели тепърва ще се договарят.“

Днес ще бъдат представени за обществено обсъждане и промените в Кодекса на труда. Със законопроекта се предлага повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с използването на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения или обезщетения. Промените предвиждат намаляване от 8 на 4 месеца изискването за минимален трудов стаж за ползване на платен годишен отпуск от работници и служители, които постъпват за първи път на работа. Дава се възможност и за договаряне на по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година.

Друго нещо, което министърът открои като изключително важно е споразумението за това, че системата за социално подпомагане има нужда от мащабна реформа и реорганизация. Тема, по-която най-интересните дебати предстоят. „Става въпрос за това какво ще бъде предлагано на гражданите като социална помощ“, уточни Сачева. Въпросът е дали да има различни видове помощи или да се направи така, че социално слабите да разполагат с определена сума като вид подкрепа от държавата.

Във връзка със Закона за социалните услуги министър Сачева изрази надежда, че ще влезе в сила от 1 юли. Тя каза, че по темата текат активни разговори. Днес социалният министър ще отговаря на въпроси по темата и в рамките на парламентарния контрол. Тя припомни, че тази седмица е дадено становище на МС по конституционното дело. „Считаме, че с този закон не се нарушава Конституцията и дава възможност да се организират по-ефективно и по-качествено социалните услуги. Към момента почти 36 хил. души ползват тези социални услуги.“

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: „Това, което притеснява хората е свързано със Закона за закрила на детето и Семейния кодекс. Това е нашето становище още от самото начало. Става въпрос за дефиницията за „дете в риск“ и за възможностите, които имат родителите да защитават своите права. Това са теми, по които ние сме отворени за диалог и сме готови за промяна, но тези текстове не касаят Закона за социалните услуги. Те се намират в Закона за закрила на детето и в Семейния кодекс и това са двата закона, които следва да бъдат преразгледани.“

Цялото интервю може да гледате ТУК.

Източник: БНТ, 19.06.2020 г.