Две нови социални услуги стартират в Пазарджик

В община Пазарджик стартираха два нови социални проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са адресирани към младите хора в неравностойно положение. Проект „Светулка“ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Шанс за щастливо бъдеще“ е на стойност 596 хиляди лева и е с продължителност 13 месеца. В рамките на този проект Домът за медико-социални грижи в Пазарджик ще бъде заменен от Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 7 години.

Проект „Шанс“ е на стойност 765 хиляди лева и включва предоставянето на социални услуги за деца и младежи от 7 до 29 години в новопостроените три Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Пазарджик и едно защитено жилище в с. Звъничево.

 

Източник: kmeta.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории