Все повече инвалидни пенсии, а не за стаж

Сериозна деформация в осигурителната система се наблюдава през 2013 г. Делът на новоотпуснатите пенсии за инвалидност се увеличава с 3,4% спрямо 2012 г. и през минлата година. достига 39,4% (28 217 души). Същевременно с 10,3% намаляват хората, които са получили лични пенсии за стаж и възраст: през 2013 г. те са 37 802-ма, което е с 4339 души по-малко спрямо 2012 г. Това показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ).

Към 31 декември 2013 г. пенсионерите са 2,186 млн. От тях с пенсии за стаж са 1,566 млн., а за инвалидност – 445 643 души, на които се отпускат 987 893 броя пенсии, като един човек може да получава няколко плащания. Останалите пенсионери вземат наследствени пенсии, за особени заслуги, хора и др.
Въпреки че като цяло делът на пенсиите за стаж е най-голям – 52,8%, тенденцията е за застрашителното му приближаване към този на хората, които търсят вратички да се пенсионират по друг начин.

Средната възраст за пенсиониране на българите през 2013 г. е 56,2 години (52,1 г. по инвалидност и 61,6 г. за стаж). През миналата година 16 българи на 80 и повече години са се възползвали от правото да излязат в заслужен отдих. През 2012 те са били 12.

 

Източник: pressadaily.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории