Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

17 деца и младежи с увреждания вече са настанени в новите социални центрове, които откри наскоро общината. 12 от тях обитават новия Център за настаняване от семеен тип, а останалите – защитеното жилище в кв. „Изток“. Децата са изведени от домове и настанени в новите си жилища през миналия месец. Едно дете е преместено от Дома за медико-социални грижи в Перник, а останалите идват от различни специализирани институции в страната.
Перник е един от първите градове в страната, в който стартира процеса на деинституционализацията на децата от домовете. През първия етап от проекта бяха изградени Центърът за настаняване от семеен тип в кв. „Драгановец“ и защитеното жилище в „Изток“. Сформирани са вече екипите, които ще се грижат за децата, като целта е те да бъдат отглеждани в среда, близка до семейната.
През този месец по проект на МОН ще се предоставят образователни услуги за тези деца. В 8-мо ОУ „Кракра Пернишки“ ще има специален кабинет за децата от Центъра, където педагози, логопеди и психолози ще работят с тях. В деинституционализацията на децата ще помагат и Дневните центрове за хора с увреждания.

 

Източник: СитиБилд

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории