07.10. 21 г.

Рехабилитация, групова терапия и арт занимания предлага Дневен център за деца и младежи с увреждания, намиращ се на улица „Искър“ в град Бургас. Социалното заведение е създадено по проект на Община Бургас, който е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Изградени са общо 5 нови социални услуги за деца и семейства на територията на общината. Всички дейности от които се възползват децата и младежите в петте социални центъра са напълно безплатни. 30 деца в момента са на дневна грижа в центъра за деца с тежки множествени увреждания в Приморски парк, каза директорът Екатерина Джутева.

„С децата организираме различни мероприятия, индивидуални и групови занимания, посещаваме изложби, правим разходки сред природата в парка“. До момента в центъра за обществена подкрепа са обслужени общо 60 семейства от общността. Работи се с деца и родители, а понякога се налага кризисно извеждане на дете, когато е в сериозен риск. При смърт на родители в катастрофа, пожар, случи и ситуации, в които семейната среда не може да поеме преките грижи за децата, те се извеждат кризисно и тази услуга наистина е безусловна. Разполагаме и със зала за рехабилитация, имаме две зали за индивидуални и групови занимания, съответно трапезария, в която има осигурен кетъринг, да се хранят на обяд“, каза директорът на Даниела Христова

В Дневния център за деца и младежи с увреждания в момента капацитетът от 30 места е почти запълнен. Децата ползват услугите на логопед, психолог, рехабилитатор, като индивидуалните им планове включват различни услуги в зависимост от потребностите, коментира директорът Ирина Апостолова. Наблюдавано жилище за деца от 18 до 21 годишна възраст и преходно жилище за деца от 15 до 18 години са още сред петте социални услуги по проекта. Той е на обща стойност 4 милиона и 800 хиляди лева, като финансирането е осигурено от европейски и национални средства.

Източник: Община Бургас